Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez “EWAX” EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 116, 52-232 Wrocław, w celu realizacji transakcji handlowej m.in. dostępu do bazy produktów na platformie hurtowej Administratora i/lub możliwości realizacji zakupu i/lub skontaktowania się z hurtownią. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację transakcji handlowej m.in. dostęp do bazy produktów na platformie hurtowej Administratora i/lub możliwość dokonania zakupu i/lub skontaktowanie się z hurtownią.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest “EWAX” EWA I JACEK DUNIEC SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota-Roweckiego 116, kod pocztowy 52-232 Wrocław, adres e-mail: biuro@ewax.pl, tel. 071 338 81 82, www.ewax.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji transakcji handlowej m.in. dostępu do bazy produktów na platformie hurtowej Administratora i/lub możliwości dokonania zakupu i/lub skontaktowania się z hurtownią na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją zamówień.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w “EWAX” Ewa i Jacek Duniec Spółka Jawna są także kontrahenci, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) świadczący:
usługi serwisowe/informatyczne oprogramowania/strony

  • internetowej/serwera,
  • usługi księgowe,
  • usługi w zakresie obsługi prawnej,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych